• โปรโมชั่นร้อนๆ ฮอตกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว นักปั่นสายแอโร่ว สายเขา สายไตร ห้ามพลาด

  • Summer sale ลดปะทะลมร้อน สูงสุด 70 %

  • InterBikeThailand MID YEAR SALE 2017

  • ร้านจักรยาน ช.นำชัย ส่งมอบจักรยานจากการบริจาคในโครงการ “เปลี่ยน ปัน ปั่น” กับฟูจิไบค์ ครั้งที่ 1

  • มอบจักรยานในโครงการ “เปลี่ยน ปัน ปั่น” กับฟูจิไบค์ ที่วัดขุนสมุทรจีน

  • Thank You for Joining Us Fuji Be Pro Be Champion 2016

  • ” สหกรณ์ดอนกุศล ” จุดเริ่มต้นของการให้ในโครงการเปลี่ยนปันปั่น