• มาแล้ว !! กิจกรรมปั่น Group Riding กับทีม FUJI Ch.Numchai Interbike