• กลับมาอีกครั้งกับโครงการ ” เปลี่ยน ปัน ปั่น ครั้งที่ 2 “

  • เปลี่ยน ปัน ปั่น .. ส่งมอบจักรยานสู่โรงเรียนในต่างจังหวัด ครั้งที่ 2

  • เปลี่ยน ปัน ปั่น .. ส่งมอบจักรยานสู่โรงเรียนในต่างจังหวัด

  • มอบจักรยานในโครงการ “เปลี่ยน ปัน ปั่น” กับฟูจิไบค์ ที่วัดขุนสมุทรจีน

  • รูปบรรยากาศงาน Taipei International Cycle Show