Blog

FUJI TRANSONIC 2.5 (2017)

FUJI TRANSONIC 2.5 (2017) Transonic เป็นจักรยาน aero road carbon ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพด้านอากาศพลศาสตร์ (aerodynamics), ความมั่นคงแข็งแกร่ง, และน้ำหนักเบา เปิดตัวครั้งแรกในการแข่งขัน Tour de France ปี 2014 โดยทีม NetApp-Endura  ซึ่งชื่อ...

News & Events

เปลี่ยน ปัน ปั่น .. ส่งมอบจักรยานสู่โรงเรียนในต่างจังหวัด ครั้งที่ 2

เมื่อเดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทาง InterbikeThailand ได้มีโอกาสเดินทางไปส่งมอบจักรยานมือสอง ที่ได้รับจากการบริจาคในโครงการ เปลี่ยนปันปั่น กับฟูจิไบค์ มอบให้กับน้องๆที่มีความต้องการใช้จริงจาก โรงเรียนนอกเขตกรุงเทพฯ ได้แก่ 1.โรงเรียนวัดบางโปรง จำนวน 5 คัน 2.โรงเรียนวัดพลับใต้ จ.สุพรรณบุรี จำนวน 15...