Cherubim รุ่น SUPER LEGGERA และ รุ่น R2 50th anniversary edition

04/11/2015
เหมือนเป็นประเพณีไปแล้วนะค่ะ สำหรับบูธ InterbikeThailand ที่งาน A Day Bike Fest ทุกๆปีเราจะนำที่สุดของรถจักรยานมาให้ผู้ร่วมงานได้ชมกัน ปีนี้ 2015 แน่นอนว่าต้องไม่แพ้ปีก่อนๆ เราได้จัด Cherubim รุ่น SUPER LEGGERA และ รุ่น R2...
Top