• เปลี่ยน ปัน ปั่น .. ส่งมอบจักรยานสู่โรงเรียนในต่างจังหวัด